Club League - 聯盟7人足球聯賽
 

最新賽果 :
 
各組最新停賽報告
 
5月份組賽期已經編定!請大家留意
29-4-15
4月份組賽期已經編定!請大家留意
24-3-15
3月份組賽期已經編定!請大家留意
24-2-15
 
陌路人 VS D-Legend
1 : 2
NTU B VS 風恆足球隊

1 : 2

華家莊 VS SKY

4 : 2

NTU A VS FFC
1 : 2
K.onneXion.Rs VS 川迷隊
0 : 2
太陽 VS 風恆足球隊
4-5-2015
D-Legend VS 涌衣灣
4-5-2015
彩星聯 VS rangers
6-5-2015
樂友 VS Fuji United
6-5-2015
青燕聯 VS Late Night
6-5-2015