Club League - 聯盟7人足球聯賽
 

最新賽果 :
 
各組最新停賽報告
 
6月份各組賽期已經編定!請大家留意

24-5-18
5月份各組賽期已經編定!請大家留意

23-4-18
4月份各組賽期已經編定!請大家留意

24-3-18
 
Chicken Bone VS 黑色太陽
3 : 0
暴力搬大巴 VS 青恩

3 : 0

貓步 VS 心心會

0 : 3

戰格 VS Burger
4 : 6
Burger VS D-legend
2 : 1
鶴一 VS 嘈星聯
3-6-2018
黑色太陽 VS 心心會
3-6-2018
青恩 VS 皇爵
5-6-2018
Late Night VS 靈老
5-6-2018
快車 VS 長康朋
6-6-2018