Club League - 聯盟7人足球聯賽
 

最新賽果 :
 
各組最新停賽報告
 
4月份組賽期已經編定!請大家留意
24-3-15
3月份組賽期已經編定!請大家留意
24-2-15
九龍 丙C組佳民已轉名為DFC
24-2-15
 
樂友 VS 熱誠
3 : 0
NTU A VS 平和FC

2 : 2

SKY VS NTU A

4 : 2

聯天 VS Infinite FC
2 : 3
葵芳快車 VS Hong kong Lions
4 : 0
CSW VS 川迷隊
21-4-2015
樂友 VS c4tsa
21-4-2015
講笑聯 VS 皇朝
21-4-2015
皇朝 VS 雷鯨
21-4-2015
彩星聯 VS HKL FC
21-4-2015