Club League - 聯盟7人足球聯賽
 

最新賽果 :
 
各組最新停賽報告
 
新季12月開始,如繼續參賽,請盡快通知我!名額有限!
31-10-14
九龍足總杯決賽已定於11 月27楓樹街沙咀道球場!新界足總杯決賽11 月28沙咀道球場!
31-10-14
11月份各組賽期已經編定!請大家留意。
25-10-14
 
CSW VS 伍華聯
0 : 2
新界流浪 VS NTU A

0 : 2

川迷隊 VS The Queen

0 : 9

S Burger VS 華家莊
0 : 1
平和FC VS FFC
3 : 1
Burger VS Hong kong Lions
3-11-2014
華家莊 VS The Queen
3-11-2014
7匹狼 VS jin4
3-11-2014
色友聯VS 思友
3-11-2014
Burger VS samba
3-11-2014