Club League - 聯盟7人足球聯賽
 

最新賽果 :
 
各組最新停賽報告
 
2014賽季已經結束,球隊按金會在15日內退回。
13-1-15
1月份各組賽期已經編定!請大家留意
25-12-14
非常多謝現役香港代表隊葉鴻輝及業餘模特兒Zoe 小姐班獎
30-11-14
 
7匹狼 VS 震波波FC
4 : 1
風恆足球隊 VS NTU B

5 : 0

NTU A VS 心心會

1 : 9

Revolution VS pp戰士
7 : 1
摩連龍 VS 樂友
1 : 6
SCY VS 太陽
2-2-2015
川迷隊 VS S.Burger
2-2-2015
Burger VS 快樂足球隊
2-2-2015
平和FC VS D-Legend
2-2-2015
震波波FC VS 聯天
2-2-2015