Club League - 聯盟7人足球聯賽
 

最新賽果 :
 
各組最新停賽報告
 
10月份各組賽期已經編定!請大家留意
27-9-15
9月份各組賽期已經編定!請大家留意
30-8-15
8月份各組賽期已經編定!請大家留意
30-7-15
 
雷鯨 VS woohill
1 : 1
葵芳快車 VS SCY

3 : 0

講笑聯 VS Ice-cream 7

1 : 0

HKL FC VS SCY
1 : 0
暴力搬大巴FC VS NTU A
2 : 3
HKL FC VS rangers
5-10-2015
南青 VS SKY
5-10-2015
8方 VS Ice-cream 7
5-10-2015
O Man VS 青燕聯
5-10-2015
老友記 VS 石天聯
5-10-2015